Tarieven
I. Consultatie en diagnostiek (C)
a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle €22,91
C13 Probleemgericht consult €22,91
C91 Pocketregistratie €36,18
C92 Paradontiumregistratie €72,35
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Schriftelijke medische anamnese €22,91
C28 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van opstellen en vastleggen behandelplan €108,53
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis €18,09
 
III. Preventieve mondzorg (M)
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) €13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) €13,52
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) €13,52
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie €6,03
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek */** €18,09
M40 Fluoride behandeling, per kaak €15,07
 
XII. Tandvleesbehandelingen (T)
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvlees aandoeningen
T012 Onderzoek van het tandvlees met paradontiumstatus €174,85
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex €32,56
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard €24,12
T032 Herbeoordeling met paradontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €108,53
T033 Bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €66,32
T042 Consult paradontale nazorg €91,64
T043 Uitgebreid consult paradontale nazorg €121,97
T044 Complex consult paradontale nazorg €162,19
Diversen
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling * €42,20
T162 Behandeling tandvleesabces €81,39
T163 Toepassing lokaal medicament * €65,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €60,92
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €92,61
 
XIV. Uurtarieven (U)
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van 5 minuten €15,84
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van 5 minuten €15,84
 
* De materiaal- en techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.

Let op:

  • Bovenstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2021;
  • Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend;
  • Er kunnen meerdere tarieven in een zitting berekend worden;
  • Hier vindt u meer algemene informatie over alle prestatiebeschrijvingen en codes.