Privacybeleid

Op deze website kan bezoekers gevraagd worden persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en emailadres. Dergelijke gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt.

Verder zal Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.