Disclaimer
LEES DEZE DISCLAIMER AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Algemeen
Deze website, exclusief sites die eraan gekoppeld zijn, wordt beheerd door Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren". Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze (gebruiks)voorwaarden. Als u niet met deze (gebruiks)voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren", waaronder mede verstaan de medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Gebruik van de (inhoud van) de websites van Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren"
Het is u niet toegestaan de websites van Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de websites, anders dan conform het doel van de websites. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren", een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar de websites van Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren".

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens
Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is het privacybeleid van toepassing. Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" raadt u aan om dit privacybeleid goed te lezen voordat u Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" deze gegevens verstrekt.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, stuur dan uw reactie naar Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren".

Diversen
Mondhygiëne Praktijk "Onder de Toren" behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze (gebruiks)voorwaarden aan te brengen.

Op deze (gebruiks)voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.