Praktijkvoorwaarden
Betalingen
Wij raden u aan om voorafgaand aan de behandeling, uw polisvoorwaarden en/of verzekeringmaatschappij te raadplegen. De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden een deel of de gehele behandeling (ook afhankelijk op wat voor een wijze u verzekerd bent). Zo weet u wat u vergoed krijgt van de behandeling. Dit voorkomt wrijvingen tussen u en ons.

Uw nota wordt niet rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij gedeclareerd. U krijgt na de behandeling direct uw nota mee. Deze dient u binnen 14 dagen te voldoen via een contante betaling, via de bank of via de pinautomaat. Mocht u de nota niet binnen bovengenoemde tijd kunnen voldoen, wilt u dit dan melden. Dan kunt u hier afspraken over maken. Dit voorkomt wrijvingen tussen behandelaar en patiënt.

Nieuwe patiënten
Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten. U kunt per mail contact met ons opnemen om u te laten inschrijven in de praktijk.

Afspraken
Voor afspraken kunt u ons antwoordapparaat inspreken of per mail contact met ons opnemen.

Klachten
Heeft u klachten over de behandeling, nota etc., bespreekt u dat dan met ons!

Communicatie met uw tandarts
Omdat zowel uw tandarts als wij bezig zijn in uw mond, is het voor een optimaal resultaat, belangrijk dat er tussen de tandarts en mondhygiënist overleg is. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage aan uw tandarts na afloop van de behandeling. Wanneer u bezwaar hebt tegen deze rapportage, dan verzoeken wij u dat schriftelijk aan ons door te geven.

Overleg met andere zorgverleners
Soms kan het noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij problemen met uw algemene gezondheid, dat wij ook contact zoeken met andere zorgverleners zoals een huisarts of specialist. Een en ander om de behandeling op een zo verantwoord mogelijke wijzen te kunnen uitvoeren. Wij zullen dat uiteraard altijd doen in overleg met u. MOCHT ER IETS IN UW GEZONDHEIDSITUATIE VERANDEREN, MELD DIT DAN ALTIJD AAN ONS!

Website
Voor het gebruik van onze website verwijzen wij u graag naar onze disclaimer.